GİZLİHAZİNELER DEFİNECİLER AKADEMİSİ
Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

Similar topics
  En son konular
  » Koltuk Taşı
  Cuma Eyl. 01, 2017 11:19 pm tarafından horosanlı

  » Scorpion gpr
  Ptsi Ağus. 28, 2017 8:17 am tarafından ramses28

  » 2013 -OCAK AYI İŞTİMASI YAPALIM Bİ GARDAŞLARDAN KİMLER VAR.
  Çarş. Tem. 06, 2016 10:29 am tarafından korasoglu

  » 14-mart-2015
  C.tesi Mart 14, 2015 8:32 am tarafından BORAN38

  » KARE-DİKDÖRTGEN OYMALAR ve ÇÖZÜM UYĞULAMALARI
  Ptsi Eyl. 29, 2014 5:08 am tarafından kılıç3838

  » sümbül...
  Salı Eyl. 02, 2014 12:36 pm tarafından Battal Ebrail

  » taşın üçgen şeklinde delinmesi bir define işareti midir?
  Çarş. Ara. 18, 2013 8:05 am tarafından 56476364528

  » deneme
  C.tesi Kas. 23, 2013 7:54 pm tarafından CANTAR

  » buldugumuz bir taş
  Ptsi Eyl. 09, 2013 3:54 am tarafından cansu

  » Eski rum evleri ve definesi
  Ptsi Eyl. 09, 2013 3:46 am tarafından cansu

  Kimler hatta?
  Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

  Yok

  Sitede bugüne kadar en çok 213 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 8:28 am tarihinde online oldu.
  RSS akısı

  Yahoo! 
  MSN 
  AOL 
  Netvibes 
  Bloglines   Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

  sınırlarımız dışındaki yabancı define sitelerinden görüntüler

  Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

  CANTAR

  avatar  Enlarge
  this image
  Sayfay?
  küçültmek
  Gercek
  boyutunu görmek için buraya t?klay?n?z  Enlarge
  this image
  Sayfay?
  küçültmek
  Gercek
  boyutunu görmek için buraya t?klay?n?z  Sava? her zaman iki ?eyi görmü? ve servet transferi kan.

  Filipinler kolayca bu milletin gömülü Dünya
  Sava?? ganimet söylentileri ile, yayg?n olarak an?lacakt?r doldurulur
  ö?reneceksiniz sorar yap?lacak ziyaretçi Yamashita Treasures veya
  Yamashita Alt?n ve Tiger's Gold. Gerçekte, Filipinler
  Japonya'n?n sava? çaba "Tiger Malaya," Korgeneral Tomoyuki Yamashita,
  komutan? oldu neredeyse hiçbir ?ey alt?n yapmak. Bu esas olarak
  anakaradaki çok onun bozulma ve etkin askeri kahramanl?k nedeniyle
  Yamashita's Gold denir. Yamashita's plebian yeti?tirme iyi royalty
  taraf?ndan tercih de?ildi. Yamashita ad?n?n k?rm?z? ringa geçmi?te
  birçok ara?t?rmac? yan?lt?lm?? vard?r.
  merhum Cumhurba?kan? Ferdinand Marcos 'ba?ar?l? giri?imler
  baz? alt?n almak için yeni hikayeler madde olmaks?z?n de?ildir ve
  kesinlikle ülke genelinde alt?n ate? canlanan var. Birçok yeni
  buluntular aç?kça dokümante edilmektedir:
  Hawaii durumda, $ 22,001,405,000.00 art? faiz ($
  43,518,812,967.69 art? $ 11,101,044.65 Günde yarg? anda) hazine avc?s?
  Roger Roxas ve emlak verilen 1996 y?l?nda Yamashita's Gold sona ermi?ti
  tahakkuk eden. Yenilmi? daval? Marcos Estate oldu. Durumda olan Los
  Angeles hukuk firmas? taraf?ndan kazan?ld? Magaña, Cathcart &
  McCarthy, Medenî hukuk tarihinin en büyük tek karar vard?. ons
  ba??na 160 $ ve 1974 fiyat? alt?n 4277 metrik ton troy, 22000000000 $
  e?de?er geçerli. Davan?n merkezinde bir Birmanya tarz? buddha, küçük bir
  bölme mücevherler, en az 3 metre boyunda ba??n? aç?yordu ve yakla??k
  bir ton (2.200 £ a??rl???ndaki taraf?ndan eri?ilen içeren hariç som
  alt?n idi.) geç Robert Curtis de tan?kl?k durumda yapt??? ara?t?rma ki
  18 gibi Buddhas güneydo?usunda tap?nak Asya ya?malanm??, Filipinler 172
  büyük mezar sitelerin toplam aras?nda da??t?lm?? oldu?u gözlendi.
  1997 y?l?nda, Japonya'n?n sayg?n Asahi
  Televizyonu bir soru?turma ekibi çekildi ve 1800 alt?n bar karot
  örneklerinde do?rulanmad?. Bu bir az 12 ton bulmak küçük olmas?na ra?men
  150.000.000 $ de?erindedir de?erindedir.
  Yani, alt?n hikayesi yok mit. ??te her ?eyin ba?lad???
  geçerli:
  Bildi?im kadar?yla
  geri 1920'lerin sonlar?na kadar, ?mparator Hirohito yeni bir dünya
  sava?? geldi?ini fark etti. O Amerika Birle?ik Devletleri ola?anüstü
  askeri görülmemi? finansman deste?iyle gerektirecektir yenmek için
  öngörmü?tü. Özel bir tak?m Asya servet el koyma düzenledi. Proje, sadece
  Kraliyet Ailesi (özellikle liderli?ini için HIH Prince Chichibu [no
  miya] Yasuhito Shinno, Hirohito karde?i için) emanet kod ad? verildi Kin
  yok YuriTranslated Golden Lily.
  on y?l önceki sava?, Japonya onlar sonunda
  fethetmek istiyorsunuz oniki Asya ülkeleri içine casus yüzlerce tan?tt?.
  görünü? olarak hayat?n her kesiminden civilans, görevlerini bulmak ve
  bölge genelinde zenginlik depo haritas? gibi. Hedefler müzeler,
  hazineleri dahil, bankalar, kiliseler, tap?naklar, manast?rlar, kutsal,
  madencilik faaliyetleri ve büyük ?irketlerin yan? s?ra zengin aileler ve
  organize suç örgütlerine. Ayr?nt?l? raporlar sürekli Tokyo'da bir temel
  yönü var istedim telif gönderildi: kim anahtarlar? ve k?sa sorgulama
  adaylar? ve i?kence olacak tonoz için kombinasyonlar düzenlenen listesi.

  Ilk büyük proje, Aral?k 1937 Nanking
  tecavüz, buzda??n?n sadece ucu oldu. alt?n yakla??k 6000 ton Çan
  Kay-?ek's hazineleri birkaç gün içinde ya?ma edildi. Japon ?mparatorluk
  Ordusu Çin silip süpüren olarak ve hemen hemen tüm güneydo?u Asya
  asimile, iyice 4000 y?ld?r saklanan alt?n, gümü?, de?erli ta?lar,
  paralar ve sanat eserleri, tap?nak heykel dahil de?erinde üzerinde ele
  geçirdi.
  Hitler'in çok
  Avrupa'n?n büyük servet oldu?u korku, In ayr?ca gizlice
  Japonya'n?n yolunu unsuspectingly içine yerle?tirilmi? oldu. Bu Hollanda
  Do?u Hint Adalar? (?imdi Endonezya), içine Hollanda ulusal hazineleri
  dahil oldu?u Fransa Indochina (?imdi Vietnam), içine ve ?ngiltere'nin
  (Crown Jewels of dikkate de?er hariç) Singapur içine. mucizeler bir
  görünen dizi By tüm Japonya'da dü?tü ve Golden Lily ajanlar
  sessiz ve verimli, k?ymetli madenlerin en rafine ganimetleri temizledin
  ve geri vatanlar?na bunlar? ta??ma ba?lad?.
  Çok bu büyük hazinenin Japonya'da büyük bir
  ba?ar? gelmedi. Midway de Müttefik zaferi ile, Hirohito sular a??r
  dü?man denizalt?lar? devriye yoluyla ta??ma riski isteksiz oldu. Bunun
  yerine, Filipinler aktar oldu yakalanan Hollandal? yolcu gemisi
  özellikle gemiye Op on NoortAras?nda, di?er hastane gemileri
  k?l???nda. Bu yüzden temkinli ki Müttefik Kuvvetler bu hazine yüklü
  gemilerin tam programlar?n?n onlar?n hareketleri öncesinde de detayl?
  ileti?im yap?lm?? Japon edildi. Midway önce bile, alt?n Filipinler
  götürüldü ergitilmi? olmas? ve do?al ma?ara yan? s?ra eski ?spanyol
  madenciler taraf?ndan kalm??t? geni? bir tünel sistemi saklan?r.
  Genel Müdürlük ?imdi Singapur Manila transfer,
  Golden Lily tak?m HIH Prens Takeda [no miya] Tsuneyoshi, Hirohito ilk
  kuzeni, en gerçek Filipin mezar sitelerin nezaret ama hala komut
  Chichibu ikinci ba?kanl???nda dü?tü. O?lu ?u anda bu konumda tutarak Bu
  ayn? Takeda daha sonra Olimpiyat atl? rakip ve Japon Olimpiyat Komitesi
  hatta cumhurba?kan? gelmi? oluyordu. ?mparator ak?ll?ca Japonya'n?n
  nihai yenilgi öngörmü?tür. Kuvvetle Japonya bar?? için bir imtiyaz
  olarak Filipinler devam edebilecekler, sonra zenginli?ini orada sava?
  sonras?nda imparatorlu?u yeniden gizli kullanmak olacakt?r inan?l?yordu.

  Böylece, Türkiye sava?
  hazinenin büyük gönderilerin tehcir acil olarak görülmü?tür Japonya'n?n sadece
  etnik ya?ama umudu. Sava??n yak?n Müttefik vicories kuzeyinde ani
  bölgeyi bo?altmaya zorlad? oldu?u gibi At, karma??k mezar siteleri çok
  ve bo? oldu?unu görünü?te güney Filipinler ta??nd?. Özellikle Mindanao
  adas?nda (Zamboanga, General Santos, ?ehir ve Bursa) aniden ç?lg?nca
  da?lara onlar?n yüklerin bo?alt?lmas? Japon gemileri taraf?ndan istila
  edildi, üç büyük liman.
  tarih
  olarak çok daha karma??k daha sunuldu olabilir, ilgili taraflara
  yönlendirilir iyi yay?nlanan ara?t?r?lm?? gibi çal???yor Alt?n
  Warriors: Yamashita's Gold Amerika's Secret Kurtarma Sterling
  Seagrave ve e?i Peggy, taraf?ndan Yamashita ve Alt?n Charles C.
  McDougald taraf?ndan.
  ?imdi,
  herkesin akl?nda bir site sahibiyseniz veya yak?n servet ikna baz?
  gayretli arkada??m var gibi görünüyor. delikleri Binlerce el Filipinler
  bu hazineden arama kazd?k edilmi?tir. De?erli birkaç olumlu sonuçlar
  gördük. Bu projelerin teknik ve bat?l çe?itli formlar? maden dayal?
  birçok olarak ba?ar?s?zl?k, bir yan sanayi ate? kendisi dayanarak ortaya
  ç?km??t?r sona erdi. Yabanc? yat?r?mc?lar genellikle sonuçsuz oldu?u
  bilinmektedir kazma delik projelere finansman içine ikna oldular. yüksek
  i?sizlik yerlerde i?çiler kazmak için memnuniyetle ABD \ için anlams?z
  delikleri $ 2-3 günde vard?r. Con erkekler hazine elde ettiler, ancak
  iddia sadece gizli k?rsal yerlerde ise al?c?larla bulu?acak iddia edilen
  zengin yolcular için kaç?r?lmas? puan. Di?erleri asl?nda alt?n kaplama
  pirinç Budalar ve binlerce kez gerçek de?eri için sahte bar satmaya
  çal??aca??z.


  1 Ons Nugget Crow Creek Alaska 1998
  y?l?nda Steve Herschbach bulundu

  Mon, 4
  ?ubat 98, Reader yaz?yor:
  Ben senin web sitesi arac?l???yla ve
  ka? nas?l hizmetleri I can bo?una sormak istiyorum. ?u anda baz?
  arkada?lar efsanevi Yamashita hazineler parças? arayan y?l?nda
  Filipinler yapan duyuyorum. Ya sana bir uzun mesafe dan??manl?k etkisi
  göndermek gerekiyor?
  Sat, okuyucu 4 ?ubat 98,
  Otherplane's cevap:
  Her ?eyden önce, Yamashita hazineleri bir
  masal de?il ve asl?nda siz ve arkada?lar?n?z ma?ara bu hazine gizlidir
  ilgilendi?iniz alandaki biri hedefliyoruz sekiz (Cool giri?i vard?r. Ikisi ve engellenen bubi tuzak.
  Di?er alt? (6) giri?lerinde bile bilinen de?ildi o (Yamashita askerleri)
  ve hala aç?kt?r. y?lda orman büyüme, birini bile bu giri?lerin yerini
  ile zor olabilir. Hazine hala ayakta ve dört (4) giri?leri hazine en
  k?sa rota ispat edecektir. ücretleri gelince, siz ve arkada?lar?n?z size
  verdi?im bilgilere dayanarak karar verir.
  e-posta:
  quantumq@otherplane.com

  ABD
  Japonya'ya sava? ilan etmeden önce (?kinci Dünya Sava??), Japonya uzun
  sömürü yapan olmu?tu ve di?er ülkelerin hükümetleri devirmek Asya K?tas?
  ve Güney Pasifik Bölgesi boyunca. Almanya gibi, Japonya da bir yolda
  "dünya hakimiyeti elde etmek için kurulmu?tur." Ve Almanya gibi, ambargo
  Japonya'ya böylece kritik petrol gönderiler artm?? olabilir ve sava?
  çabalar?n? sürekli çelik ve di?er malzemeler onlar? mahrum
  yerle?tirildi.
  Hazineleri ve bir ülkenin zenginli?i ç?kar?ld? ve
  tekrar Japonya'ya daha da sava? çabalar?na finans ta??nm??t?r. Güney
  Pasifik Bölgesi'nden Hazineleri Türkiye ta??nm??t?r ve Genel Yamashita
  gözetiminde koydu. Hazineleri güneyden kuzeye ve Japonya nihayet geçmek
  için idi. gemi / uçak geri Japonya'ya hazineleri almak gönderildi kadar
  hazine büyük miktarlarda bu yana Türkiye için geliyordu, Genel Yamashita
  çok hazineden saklamak zorunda kald?. Sonunda, Amerika Birle?ik
  Devletleri sava? girme olas?l??? Japonya'ya Filipinler'den hazineleri
  gönderiler yava?lad?. Genel Yamashita sava?? sona kadar hazineleri
  saklamak için kal?c? yerler bulmak zorunda kald?.
  Much "Yamashita
  Treasure" ve tamamen belgelendirilmi?tir hakk?nda bilinmektedir. toplam
  (720 yerlerin fazla yüzde 50 - Bizim say? ile), Ancak, hala bizim
  say?s?na göre yakla??k 260 yer (vard?r) bu kal?nt?lar - hergün bulundu.
  Biz (Otherplane in) bulunacak ve burada Yamashita Hazine
  hala devam k?smi bir soru?turma yürütülen 10 yerlerin bulgular?n k?smi
  bir listesi a?a??da yer almaktad?r:
  Hedef 1 - yakla??k 120
  feet gömüldü 16 bubi tuzaklar? ile (korunan bas?nç ve trip may?n ve gaz
  ocaklar?). Orada Alt?n Barlar, bir kutu için 6 bar ve her kutu 49
  kutular yakla??k 120 kilo a??rl???nda. Ayr?ca, alt?n ve 3 kutu ve her
  kutuda yakla??k 60 kilo a??rl???nda. Son olarak, Tak? 2 kutu ve her
  kutuda yakla??k 20 kilo a??rl???nda vard?r. Y???lm?? kutular 15 metre
  yüksektir.
  Hedef 2 - bir ma?arada, bir oda
  (hazine giri?inden 45 metre kadar bir da??n ve 75 feet). 3 giri? ve
  engellenen oda may?n ve gaz ocaklar? ile korunuyor. Yetmi? sekiz (78)
  Alt?n Barolar kutular orada saklan?r.
  Hedef
  3 - bir ma?arada ve 8 giri?i vard?r. Iki (2) giri?leri engellenir,
  kalan 6 giri? - aç?k, ama kal?n bitki örtüsü ile kapl?. Bubi tuzaklar?
  (madenler ve do?al gaz) odas? korur. Orada Alt?n Barlar ve alt?n, 4 kutu
  46 kutular.
  Günümüzde çok say?da ki?i ve Yamashita Hazine
  aray??? içinde gruplard?r. ?üphesiz baz? hazine, ancak bulunacakt?r
  birisi ellerindeki bilgileri (yukar?da da belirtildi?i gibi) içinde
  olmad??? sürece veya paranormal yolu ile d??ar?dan yard?m alabilirler
  bir çok kalacak


  O olarak bilinen "Tiger Malaya." Pasifik
  Sava?? s?ras?nda bir yetenekli komutan? Orgeneral Tomoyuki Yamashita
  ?mparatorluk Ordusu Malezya ve Singapur taraf?ndan Müttefik askerleri
  çok daha büyük kuvvete kar?? h?zl? yakalama i?lenmi?. Sava??n sonuna
  do?ru, Yamashita güçleri bo?una Amerikan kuvvetlerinin Türkiye tekrar
  ald?ktan püskürtmeye çal??t?.
  Henüz bir sava? komutan? Yamashita
  ismi bugünlerde gibi bir ?anl? kariyer ra?men en s?k ba?lad? onun sözde
  "hazine" oldu?unu - alt?n büyük bir miktar?, Mücevher ve para çe?itli
  Asya ülkelerinden sava? s?ras?nda ya?malanm??.
  defineciler ve birkaç
  ara?t?rmac? gazeteciye göre, Yamashita sava? kapan?? a?amalar?nda
  Filipinler çe?itli yerlerde ya?ma saklamak için baz? askerlerin emretti.
  Defineciler,
  do?a, bir gizli kura oldu?unu ve Yamashita's ganimet bir parça kapma
  üzerinde Japon niyetiyle durum's. Dergi de, can ve baz? Macerac?lar
  aktivitelerinde kendi baz? kazma yok.
  Bir, dergi sadece M "olarak
  tan?mlayan," eski de?erli Tokugawa ?ogunluk taraf?ndan geride b?rak?lan
  aran?r oldu. "Ancak, o baz? belge ve Yamashita hazine haritalar? ele
  ald?m. Umutlar? iyi ortaya ç?kt?, bu yüzden Türkiye, o "diye arama
  i?leminin parças? olarak üç kamyon vard?r ya?amak için gitti, Akira
  Kittaka, defineciler bir Japonya merkezli grup ba?kan? diyor.
  Di?erleri
  Japonya'da sava? döneminden kalma ya?ma a?a?? izleme içine kendi enerji
  harcad?klar? için geleneksel kariyer vazgeçerdim.
  "K" Saitama ?li
  bir yerli, bir zamanlar küçük bir ticaret ?irketi için çal??t?. Sonra
  bir gün onun i?veren Türkiye 2003 y?l?nda bir i? gezisi için ona
  gönderdi. Sonra ülkede, o i?ini b?rakmaya ve orada, burada yakla??k beri
  snooping olmu?tur ta??nmaya karar ise ünlü ganimetin masallar? hayran
  oldu.
  "T" bir zamanlar Öz Savunma Kuvvetleri görev ve Tokyo taksi
  ?oförü olarak çal??t?. O da birkaç y?l önce Yamashita's hazineden tam
  zamanl? arayan olma i?ini ç?k?n.
  Zanl?n?n bu gün s?cak bir kur?un
  koval?yor. "Ben biraz taze bilgilere sahip oldunuz. Ancak, gibi silahl?
  direni?çilerin kontrolü alt?ndaki oldukça tehlikeli bir alan
  endi?elerini, "diye son bir mesaj Yaeno yazd?.
  Peki herhangi Bu
  insanlar?n asl?nda hiçbir Yamashita önbelle?ini bulmak gerekir olur?
  ?üphesiz bu yana Japon di?er ülkelerden, do?ru olan? vermek olmaz o
  ya?malanm?? bütün para, alt?n ve de?erli ta?lar geri hakl? sahiplerine?
  Bu tür endi?eler, ancak defineciler zihninde son ?ey oldu?u görülüyor.

  Sava? zaman? soyulan yerlerin adlar? miktarlar
  WW2
  TREASURE S?TELER? (F?L?P?NLER JAPANESE
  1.LUZON ISLAND (Estimated.
  hazine hacim)
  A. Ma?ara ve ?elaleleri TREASURE S?TELER?
  1)
  Dumagat Secret Treasure 1 (çok büyük)
  2) Dumagat Secret Treasure 1
  (çok büyük)
  3) El Sombrero Treasure 1 (çok büyük)
  4) El Sombrero
  hazine 2 (çok büyük)
  5) Digoyo (çok büyük) S?rlar?
  6) Mt.
  Milyarder (çok büyük)
  7) Gen Tamaso Cache (çok büyük)
  Cool Gen Tanaka Treasure (çok büyük)
  9) Düden Ma?aras? (çok
  büyük)
  10) PB Ma?aras? (çok büyük)
  11) Gen Yakoko Treasure (büyük)
  12)
  Secret Toprak Pist 1 (büyük)
  13) Y?lan Cave Treasure (medium)
  14)
  Kilit Ma?aras? (medium)
  15) Kafesli Budha Ma?aras? (küçük)
  16) 3
  G. Budha Ma?aras? (küçük)
  17) Cave Temple (küçük) Underground
  18) 5
  Lonely Tomb Ma?aras? (küçük)
  B. / ARAZ? TREASURE S?TELER? gömüldü
  19)
  Tokyo 2 Tünel (çok büyük)
  20) Japonlar Jungle Base Camp (büyük)
  21)
  Callao Secret (büyük)
  22) Okul Secret Treasure (medium)
  23) Prado
  Mahkemesi (medium)
  24) Springfield Tüneli (medium)
  25) Japonlar
  Uçak Hangar hazine (medium)
  26) Kargo Kamyon Tünel (medium)
  27)
  Kilisesi Secret Treasure (medium)
  28) Kafatas? Tünel Treasure
  (medium)
  29) Masoc / Büyükbaba Treasure (medium)
  30) Yumurta Cave
  Treasure (medium)
  31) Zapote Tree Secret (küçük)
  32) Mango Tree
  Secret (küçük)
  33) Santolan Tree Secret (küçük)
  34) a?aç Secret
  (küçük) Tamarind
  35) Lamba I??k Treasure 1 (küçük)
  36) Lamba I??k
  Hazine 2 (küçük)
  37) I. Firuz Road Treasure (küçük)
  38) Üçgen
  Köprüsü Treasure (küçük)
  39) Japonlar Bayra?? Treasure 1 (küçük)
  40)
  Japonlar Bayra?? Hazine 2 (küçük)
  41) Japonlar Yürütme Camp Treasure
  (küçük)
  42) Mango Hill Treasure (küçük)
  43) Japonlar Kargo Uçak 1
  (küçük)
  44) Japonlar Kargo Uça?? 2 (küçük)
  46) Eagle Rock
  Treasure (küçük)
  C. SUALTI TREASURE S?TELER?
  46) 2-Metal Kutu
  (küçük)
  47) Sualt? Alt?n Budha (küçük)
  48) El Diablo Island Secret
  (küçük)
  2. Mindanao / Visayas ISLAND
  A. LAND TREASURE S?TELER?
  49)
  Seven Genel Treasure (çok büyük)
  50) Üç Gen Treasure Tagurano (çok
  büyük) ve
  51) Gen Yamashita Treasure Mundo Hill (çok büyük) olarak
  52)
  Gen Yamashita Treasure Panabo (büyük) olarak
  53) Gen Sakura Treasure
  (büyük)
  54) Gen Toyogoshi Treasure (büyük)
  55) Gen Kutamura
  Treasure (büyük)
  56) Gen Teruya Treasure (büyük)
  57) Gen Yamada
  Treasure (büyük)
  58) Gen Murakami Treasure (büyük)
  59) ?dari
  Nakone Treasure (büyük)
  60) ?dari Igie Treasure (büyük)
  61) Albay
  Oshihiro Hansawa Treasure (büyük)
  62) Albay Yamaguchi Treasure
  (büyük)
  63) Lt Ohata Treasure (medium)
  Carmen (küçük) Of 64)
  S?rlar?
  65) Cuyo Island (küçük) S?rlar?
  66) Dalirig (küçük)
  S?rlar?
  67) Dagat K Dabaw (küçük) S?rlar?
  68) Gölü Sebu (küçük)
  S?rlar?
  69) Gölü Venado (küçük) S?rlar?
  70) Lipadas (küçük)
  S?rlar?
  71) Makilo Aral?klar? (büyük) S?rlar?
  72) Mt S?rlar?. Apo
  (büyük)
  73) Namnam (küçük) S?rlar?
  74) Pangantucan (büyük) S?rlar?
  75)
  Raware S?rlar? (medium)
  76) Silae (küçük) S?rlar?
  77) Sinuda
  (küçük) S?rlar?
  78) Tamugan S?rlar? (medium)
  Upian 1 79) S?rlar ve
  2 (orta)
  80) Nubos Treasure (medium)
  81) Takahashi Butai Treasure
  (çok büyük)
  82) Kashibaora / Tanaka Treasure (çok büyük)
  83) 10
  Buntai Treasure (medium)
  84) At Cave Treasure (küçük)
  85)
  Crocodile Cave Treasure (medium)
  86) Dev Kertenkele Cave Treasure
  (medium)
  87) Madapo Hill Treasure (küçük)
  88) Kiakol Treasure
  (küçük)
  89) todayâ Treasure (medium)
  90) Crown Kamboçya (medium)
  91)
  Djakarta Tüneli (çok büyük)
  92) Medusa Tüneli (küçük)
  93) Tünel 9
  (çok büyük)
  94) Yalan Lady Mountain (orta)
  95) Alt?n Budha St
  Francis (küçük) ve
  96) 3-Zincirli / Kablolu Türbesi (küçük)
  97)
  Lonely Tomb Talomo (küçük) ve
  98) Lonely Tomb St Ines (küçük) ve
  99)
  Lonely Tomb Luban (küçük) ve
  100) Deniz Tomb Luban (küçük) ve
  101)
  15 yaln?z Tomb wao in (medium)
  102) Samurai Türbesi (küçük)
  103)
  Düden Türbesi ve Box (küçük)
  104) Gizemli Jungle Çelik Crate (küçük)
  105)
  ?elaleler Blo?u (küçük) ve
  106) siper Umayam (küçük) ve
  107)
  Hayvan At Kisawi (küçük) ve
  108) Mt Underground At. Magolo (orta)
  109)
  Tabokno Falls hazine (küçük)
  110) Gandara'ya Secret (küçük)
  111)
  St Vincent Secret (küçük)
  B. SUALTI TREASURE S?TELER?
  112) Siwa
  Maru, D Adas? Gemi (çok büyük)
  113) Tikang Maru (büyük)
  114)
  Sakima Maru (büyük)
  115) Maru Orient 3 (büyük) ve
  116) Yüzba??
  Kimura 6 gemi (çok büyük)
  117) Mini Denizalt? (küçük)
  118)
  Camouflage Denizalt? (medium)
  119) Cliff duvar Denizalt? (medium)
  120)
  Denizalt? taban? (büyük) Underground
  121) Pist Kenar Deniz Vault
  (küçük)
  122) Daibatsu Ginoog ve Davao Körfezi (büyük) ve
  Notlar:
  1)
  Hazine hacmi: küçük (1-10 ton), orta (20-50 ton), 100 ton (5-10 ton),
  çok büyük (büyük üstte). hazinenin tahmini hacim de?i?ebilir.
  2) Bu
  hazine yol açar ve bilgileri biz geni? hazine ara?t?rma, ke?if, gerçek
  ameliyat fazla 20 y?l boyunca birikmi? vard?r, Japonlar / Filipino
  gazileri, haritalar, canl? i?aretçiler ve yerli röportajlar.
  3) Bu
  hazineler farkl? tip kombinasyonu siteleri ... vard?r. (/ Derin s??),
  tünel, ma?aralar (aç?k, kapal? gömülü ?elale, sualt?), gemi ve denizalt?
  virane, mezarlar, heykeller, okul, kilise, vs Filipinler'de arazinin
  farkl? tür ... kasaba, da?, orman, ?elale, ma?ara, nehir, deniz ... vs
  4)
  Bu ?üpheli hazine siteler operasyon farkl? a?amalar?nda vard?r: kaz?,
  arama, kurtarma, tehcir ... vs
  5) Bu ekibimiz bu kadar kolay referans
  isimlerinin bu ?üpheli hazine siteleri


  Hakk?nda Gary v
  Bautista: Ben M.E. tasar?m engr de?ilim. Çok nationaI ?irket
  Filipinler'de, önce meyve hasat için arazi haz?rl?k, spreyler ve gelen
  tasar?m ananas ekipmanlar? vard?. Dizayn Meyve kamyon ve treyler
  tarladan konserve fabrikas? bulunacak. Ben arazi haz?rl?k dan pirinç ve
  mekanik kurutucular m?s?r Shellers kadar pirinç ve m?s?r ekipman
  tasarlanm?? vard?. Ben bir tasar?mc? olarak durmas?na ve ben yeni
  ta??y?c? bir hazine avc?s? beklendi?i gibi olmad?. Ben delil nedeniyle
  ben ve bir sitede buldu?u tespit edilmi?tir bu yeni ta??y?c? yo?unla?t?.
  Benim çal??ma ve kaz? ilerleme ?imdi burada Mindanao, Filipinler kadar.
  Ben Yamashita alt?n hala çünkü Buddhas gibi iyi kaz?may? eserler
  buldu?unu ne var, kupa, bal?k, Paz kurba?a, sterisk, 43 kadar mükemmel
  bir üçgen niyetli alt?n hacmi mevduat ve i?aret ta?? i?aretleri milyon
  gömülü hazineyi mevduat anlam inan?l?yor her 4 ft aral?klarla ft derin.
  neredeyse bizim adam öldürdü 3 kez kimyasal tuzaklar kar??la?t? vard?.
  evet,
  ben zaten bu Yamashita's hazine duydum. asl?nda sürpriz bir site
  incountered ettik ve çimento 60 ft 5 ft.cement olarak ula?mak dek ama
  durmu?tu biz kazd?k vard? mali sorun nedeniyle. Her 4 ft de marker
  bulundu. biz chimecals kar??la?t? neredeyse bizim erkek öldürdü 3 kez.
  belirteçleri çok bütün taraflar?n japanese gen, y A p FM yüz * gibi
  i?aretler vard? bitmi? olacak idi. 2 Buddhas it.including ayak, kalp,
  bal?k, güne? vs .... çok.
  Siteyi buraya bukidnon içinde Mindanao
  oldu?unu. i japanese haritalar 1945 Haziran olabilir ve tarihli vard?. 1
  tüm japanese harf ve i?aretleri i?aret rehber sat?rlar yaz?ld??? harita

  http://gizlihazineler.turkforumpro.com

  CANTAR

  avatar


  http://gizlihazineler.turkforumpro.com

  Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

  Bu forumun müsaadesi var:
  Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz